10 paź Brak komentarzy admin Kategoria , ,

Księgowość to systematyczne rejestrowanie i organizowanie transakcji finansowych w firmie. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to codzienne rejestrowanie transakcji finansowych i informacji dotyczących firmy. Zapewnia, że zapisy poszczególnych transakcji finansowych są prawidłowe, aktualne i wyczerpujące. Dokładność ma zatem zasadnicze znaczenie dla całego procesu. Dział księgowości powinien znajdować się w banku, gdzie przyznawane są na przykład kredyty.

Zasadniczo księgowość oznacza rejestrowanie i śledzenie liczb związanych z finansową stroną firmy w zorganizowany sposób. Jest niezbędny dla firm, ale jest także przydatny dla osób prywatnych i organizacji non-profit. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych dla firmy rejestrowałyby wszystkie powiązane transakcje, w tym między innymi – spłacane raty pożyczki, generowanie raportów oraz płatności klientów za wszelkie faktury. Księgowość i rachunkowość są często stosowane zamiennie, jednak rachunkowość jest ogólną praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, podczas gdy księgowość odnosi się bardziej konkretnie do zadań i praktyk związanych z rejestrowaniem działalności finansowej.

Choć może się to wydawać oczywiste, szczegółowe, dokładne prowadzenie ksiąg rachunkowych ma kluczowe znaczenie dla firm każdej wielkości. Pozornie proste prowadzenie ksiąg rachunkowych szybko staje się bardziej złożone dzięki wprowadzeniu podatków, aktywów, pożyczek i inwestycji. Śledzenie działalności finansowej firmy jest najprawdziwszym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, że ​​umożliwia prowadzenie aktualnego rejestru bieżących kwot przychodzących i wychodzących, kwot należnych od klientów i firmy i nie tylko. Księgowość ma długą historię jako integralna część rachunkowości. Tradycyjnie dotyczy to ksiąg rachunkowych, planów kont i żmudnego systemu podwójnego zapisu.

Zasadniczo transakcje należy rejestrować codziennie w księgach lub systemie księgowym. Dla każdej transakcji musi istnieć dokument opisujący transakcję biznesową. Może to obejmować fakturę sprzedaży, paragon sprzedaży, fakturę dostawcy, płatność dostawcy, płatności bankowe i dzienniki. Te dokumenty towarzyszące zapewniają ścieżkę audytu dla każdej transakcji i są ważną częścią prowadzenia dokładnych rejestrów w przypadku audytu. System podwójnego zapisu księgowości opiera się na fakcie, że każda transakcja składa się z dwóch części, co wpływa na dwa konta księgowe. Każda transakcja obejmuje zapis debetowy na jednym rachunku i zapis kredytowy na innym rachunku. Służy to jako rodzaj systemu wykrywania błędów: jeśli w dowolnym momencie suma poleceń zapłaty nie jest równa odpowiedniej sumie kredytów, to wystąpił błąd. Biznes powinien być bowiem przeprowadzony w sposób profesjonalny. Jest to naprawdę bardzo ważne.

Wydaje się, że nie ma branży, która nie miałaby wpływu na postęp technologiczny. Księgowość nie jest wyjątkiem. Obejmuje wiele ksiąg rachunkowych, a następnie wiele plików. Postęp technologiczny ułatwił przejście na system komputerowy z oprogramowaniem do zakupu i pobrania na komputer. Nawet wtedy programy te mogą być kosztowne i powolne.