Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku pracy wyglądała w taki sposób, iż dominowały umowy w oparciu o etat i to w należących do państwa przedsiębiorstwach. Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych przeprowadzona została prywatyzacja wielu przedsiębiorstw i zaczęły na szerszą skalę tworzyć się firmy prywatne. Otwarcie się w stronę